A TUHLE ZNÁŠ?

název:  A tuhle znáš?

Vzájemné generační poznávání probíhalo v konceptu představení vlastní oblíbené písně a pochopení obsahu písničky toho druhého.

Děti a senioři se setkávali v průběhu října 2021 nad výběrem osobní písně, kterou si ve dvojici vzájemně představili, zazpívali její tony a zpodobnili k ní obraz. Společně mluvili o tom, jak rozumí obsahu slov v písni toho druhého, čímž docházelo k vzájemnému porozumění osobnosti každého ze zúčastněných.

žáci 8.třídy ZŠ bří Jandusů a klub seniorů Uhříněves 2021

poděkování: Stanislava Drozenová, Pavel Kappel, Ondřej Horák

https://www.praha22.cz/seniori/volny-cas/cukrik/umelecky-projekt-evy-jiricky-5673cs.html