PAN TOMAN

galerie 207, VŠUP, Praha 2011

     
Je tolik věcí na co jsem se ještě chtěla zeptat.

instalace: monitor, zrcadlo, polstář video: 5min, 2011

Pan Toman (ze série rozhovorů v Domově pro seniory v Praze). Instalace umožnuje aby divák bezprostředně viděl sebe (v zrcadle) a pana Tomana (v monitoru).

Určité povahové rysy se objevují na venek jako očividné stopy toho o co se opíráme v průběhu života. Video v první části zaznamenává vyprávění starého pána o tom jak se setkal se svojí ženou. V jednom momentu, ale zazní otázka, která se může zdát nevhodná i když je přece celou dobu přítomná.

foto Štěpán Pech
http://galerie207.blogspot.com/2011/05/eva-jiricka.html