PROBLEM IS HERE

8 dní byly tyto schránky vystaveny na festivalu 4+4 dny v pohybu. Nabídli jsme každému zúčastněnému umělci zakoupit si jeho vlastní schránku vystavenou přímo ve výstavním prostoru. Schránky se jmény vystavujících umělců umožnovali veřejnosti zanechat jim jakoukoliv zprávu. Vybízeli jsme k psané komunikaci.

Problem is Here, instalace, spolupráce s Magdou Kwiatkowskou 2013