UČIT SE KRESLIT

Projekt pro magazin Nod_ roxy, 2007
Dvě kresby zachycují proces jak se učit kreslit. Vybrala jsem umělce, který mě učil kreslit jeho metodou. Ta spočívala v obkreslování jeho vlastní kresby.On ji pak zpětně opravuje. Při detailním pohledu je vidět, že sám dělá chyby při opravách. Výsledek je estetický a připomíná pracovní sešity nízkěho stupně základní školy. Zajímá mě jestli si někdo podle těchto plakatů, vytvoří vlastní kopiji z originálu.

spolupráce s Davidem Kellnerem /AT