GRÁTIS PUNČ

18.12.2005 jsme uvařily 50 litrů punče. Tento tradiční nápoj jsme jeden večer nabízely zdarma na vánočních trzích v centru Vídně. Celá akce vyvolala slovní i fyzickou výpověd s kterou nás prodejci punče či security vyprovází z trhu. Tímto jsme chtěly poukázat na absurditu, která zakazuje nabízet cokoliv zdarma na Vánočních trzích.

stills from video

spolupráce s Katharina Cibulka

http://katharina-cibulka.com/