LEDNIČKA

Někdo přichází, otevírá vchodové dveře, rozsvítí se a nahlíží dovnitř. Všichni jsou náhle, přímo osvětleni a mžourají. Dívají se na nového hosta a čekají, že se něco stane. Ten vchází dovnitř a zavře dveře. Je tma. Nový host si pomalu uvědomuje, že tato situace je součástí projektu Lednička. Nic nevidí a nemůže rozsvítit a jde kamsi dopředu. Slyší kdo, kde co říká a pomalu se ve tmě začíná orientovat. Všichni si náruživě povídají a pohybují se velice opatrně. Náhle se rozsvítí, ostré světlo vykresluje grimasy hostů. Někdo odchází. Všichni podvědomě čekají na tmu, na zavření dveří. Tento moment se opakuje mnohokrát pokaždé když někdo přichází či odchází.

Spolupráce s Magdalenou Kwiatkowskou

V lednu 2017 nás Mira Gáberová pozvala do své galerie Lednička. Tam od roku 2009 zve umělecké přátele na jednovečerní akce v prostoru svého bytu.

Nad vchodové dveře jsme umístily spínač světel, který v momentě otevření dveří všude rozsvítil a při zavření světla opětovně zhasnul.